Afdelingen

'Over de IJssel' (ODIJ) is opgericht door een aantal (personeels)verenigingen uit de ambtenarenwereld. Iedere vereniging werd omschreven als afdeling en kreeg een eigen aanspreekpunt die ODIJ binnen de eigen organisatie vertegenwoordigde. Er werd een bestuur gevormd en statuten werden opgesteld en vastgelegd. Het bestuur verantwoord zichzelf twee keer per jaar tijdens een vergadering van afdelingen (afdelingenraad). Op dit moment zijn er 240 afdelingen aangesloten.