Afdelingenraad vergadering

Datum vergadering van de afdelingenraad 2018 (alleen voor contactpersonen):

Op woensdag 18-04-2018 (was eerst 11-04-2018) vindt de jaarlijkse afdelingenraadsvergadering plaats in café restaurant Urbana Wipstrikkerallee 213 Zwolle aanvang 20.00 uur.

Op woensdag 14-11-2018 vindt de 2e afdelingenraadsvergadering plaats in café restaurant Urbana Wipstrikkerallee 213 Zwolle aanvang 20.00 uur.

Elke groep van werknemers (zie afdelingen overzicht) kan zich door een contactpersoon laten vertegenwoordigen in de afdelingenraad. De afdelingenraad vergadert tweemaal per jaar over verenigingszaken, jaarplannen, begroting, jaarverslag, leveranciers enz.