Lijst van afdelingen

 

nr Afdeling Plaats Contactpersoon
2 Deltion College Zwolle dhr. H.Siebenga
3 Nederlandse Spoorwegen Zwolle dhr. G. Sluiter
5 Oost Flevoland Woondiensten Dronten mw. J. Pruim
6 Chr.Inst.Besch-,Afwerk- en Presentatietechn. Zwolle mv. J. van Dam
7 Gemeente Elburg Elburg mw. W. Oosterhof
8 Provinciehuis Zwolle Zwolle dhr. W.J.C. Flierman
9 Justitiepersoneel Zwolle (Gerechtsgebouw) Zwolle dhr. H. Tip
10 Rijksbelastingen Raalte Raalte dhr. G. Grootenhuis
11 PV Uitheem Kampen dhr. R. westerink
12 Hogeschool Windesheim Zwolle mv. D. Vels
13 Kadaster Zwolle / Lelystad Zwolle dhr. B.J.W. Sleurink
14 Natuurmonumenten Overijssel/Flevoland Zwolle dhr. M. Huge
15 Rijksbelastingen (Centr. Belastinggebouw) Zwolle dhr. A.U. Potuyt
16 TNT - Deventer Deventer dhr. A. Plette
18 KPN Telecom Zwolle Zwolle dhr. E.A.T. Hullen
19 Rijkswaterstaat Oost-Nederland Zwolle dhr. Th. Hermus
20 Ned. Inkoop Centrum Zwolle Zwolle dhr. H.J. Inklaar
22 RDW Zwolle nog niet bekend
23 Audiologisch Centrum Zwolle Zwolle mw. A. Norde
24 Waterleidingmij. Overijssel PV Aquamusant Zwolle dhr. G. Venemann
25 De Vrije Vogels Zwolle mv. D. van Balen
26 Gemeente Zwolle Zwolle mw. T. van den Berg
27 Waterschap Drents Overijsselse Delta Zwolle mw. C.M. van der Bijl
28 Immigratie & Naturalisatiedienst Zwolle mw. G. Franx
29 Gezondheidsd. v. Dieren Oost Nederl. Deventer dhr. T. Fabri
30 PV Futura Apeldoorn mv. I. Jansen-Jellema
31 Carinova Deventer dhr. J.G.C.M. Rossen
32 Gemeente Kampen Kampen dhr. E. Lamberts
33 St IJsselwelle Kampen mw. Z. van der Veen
34 Almere College Dronten mv. S. Rogaar
35 PV The Sorties Zwolle mv. G. Rigter-Dekker
37 TNT - Hengelo Ov. Hengelo dhr. J.F.P.G. Roseboom
38 Saxion Hogescholen Enschede mw. S.T.M. Fluitsma
39 Animal Sciences Group Runderweg Lelystad dhr. I. Vermeij
41 Centraal vetinair Instituut  Lelystad  mv. R. Buijs-Jens 
42 RWS Midden Nederland (PV Zuiderzee) Lelystad mw. K. van Mullem
43 Allio Kinderopvang  Zwolle  mv. C. Klein Koerkamp 
44 Regio Politie IJsselland, District Noord  Kampen dhr. D. Agema
45 Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle dhr. H.A.J. Koek
47 Gemeente Dalfsen Dalfsen mw. A. Mulder
48 Driezorg (St. voor Wonen, Zorg & Welzijn) Zwolle mv. M. Janssen
49 N.G.H.  Zwolle  dhr. A.C.G. Nagelhout 
50 St. Ichtus College Kampen dhr. L. Bosman
50 St. Ichtus College Dronten dhr. G.M. de Vries
52 Medische Regio Groep, Medrie Zwolle mw. A. Brinkman
53 TNT - Raalte (De Sallandse Bodes) Raalte dhr. W.J. Boksebeld
58 PV B.Z.K. Min. van Buitenlandse zaken en Koningkrijksrelaties Zwolle dhr. J. Kluinhaar
59 LASER regio Oost Deventer mv. H. Aaalberts
60 Dienst Vastgoed Defensie Dir. Noord Zwolle dhr. H. Westerhuis
61 Afd. Beproevingen Wapensyst. & Munitie 't Harde dhr. L. Heite
63 Vivente Groep (Ver. voor Christelijk Primair Onderwijs) Zwolle dhr. M. Hart
65 101 Art.Ondersteunings Batterij (Winkelmankazerne) Ermelo dhr. J. Lohuizen
66 Etty Hillesum Lyceum Deventer dhr. R.G. Sluiseman
67 Artez hogeschool voor de kunsten Zwolle dhr. H. Roll
68 Thomas á Kempis College Zwolle dhr. A. Verheij
69 VCPO-N Nieuwleusen dhr. W.H. Cornelisse
70 Belastingdienst Lelystad Lelystad dhr. B.J. Bekendam
72 PV Impact Kampen dhr. A. hellendoorn
73 Politie Salland Raalte dhr. P. Pegge
74 Jeugdbescherming Overijssel Zwolle mw. M. de Groot-Kragt
75 De Meent (Prot. Chr. Basis Onderwijs) Elburg dhr. M.J. Nomen
76 Agentschap NL, PV Sentropez (SenterNovem) Zwolle dhr. G.T. Visser
77 Gemeente Heerde Heerde mv. W. Zwerver-van de Put
79 Larenstein (Int. Agrarische Hogeschool) Wageningen dhr. H. Klein
80 Gemeente Oldebroek Oldebroek secr. Pers. ver.
81 Gemeente Twenterand-Vriezenveen Den Ham dhr. K. Wijnbergen
82 De Ambelt Zwolle dhr. E. van Voorst
83 Tactus groep Deventer mv. A.G. Keller-Geerts
84 Regiopolitie IJsselland / District Midden Zwolle dhr. M.J. Huijsmans
85 Min. van Landbouw Dienst landelijk gebied Zwolle dhr. H. Jonkers
86 RCC/ASNADE Zwolle dhr. B.J. Moosdorff
87 Onderwijscentrum De Twijn Zwolle mw. Y. Schreurs
88 Katholieke basisscholl "DE Polhaar" Dalfsen mv. R. van Hulzen
91 Zorgspectrum "het Zand" Zwolle mw. G.J. Blom
92 Carinova Woonzorg Deventer dhr. René Deijkers
93 Penitentiaire Inrichtingen Overijssel Zwolle mv. B Jonker
94 PV DE Kogge Zwolle dhr. A.W. voor 't Hekke
96 pers. Pr Margrietkazerne Wezep dhr. A. Tuinman
97 Delta Wonen Zwolle mw. E. Schilder
98 Zorgcombinatie Zwolle Zonnehuis Zwolle dhr. J.G. Nijholt
99 N.S. Lelystad Lelystad dhr. J. Mondria
100 Centrum v. Kinder & Jeugd Psychologie Zwolle mv. C. Bunte
102 Reclassering Nederland Arrondis. Zwolle Zwolle mv. J. Vreman
104 Salarisadm. Regio IJssel-Vecht Zwolle dhr. H. Wolters
104 Salarisadm. Regio IJssel-Vecht Zwolle mw. M. v.d. Vegte
105 H.T.S./S.V.L. Hengelo dhr. H. Wilke
107 Proefboerderij "De Schothorst" Lelystad dhr. J. Morren
108 Chr. Agrarische Hogeschool Dronten dhr. M. Kamstra
109 Waterschap Zuiderzeelanders Lelystad dhr. W. Kers
110 Icare Thuiszorg Zwolle mv. M. Hooglugt
111 Riaggz Over de ijssel Zwolle zie afd 258
112 Gemeente Olst Olst dhr. T. van Leeuwe
114 Greydanus College Zwolle dhr. M.F. Bos
116 RAV IJssel Vecht Ambulancedienst Zwolle mw. M. Aman
117 Vrijwilligers Driezorg Zwolle mv. H. Slijkhuis
118 Rijksvastgoedbedrijf Zwolle mv E. van der Heide
120 Regiopolitie Flevoland District Midden Dronten dhr. S. de Graaf
121 Het Oversticht Zwolle mw. S. Liebeek
122 Gemeente Deventer Deventer dhr. G. Westervelt
126 PV Hydrospetters Lelystad mv. M. Belder
127 Ver tot verstr. Basisonderwijs Kampen dhr. H. van Rees
128 G.G.D. Flevoland Lelystad mv. J. Klomp-Volkers
129 Auto Motor Hobby Club Pr. Margrietkazerne Wezep dhr. J. van Wijk
130 Recre-Arcus I.S.G. Arcus Lelystad dhr. H.H.A. Anneveld
131 O.S.G. De Rietlanden Lelystad dhr. D. Koelewijn
132 Gemeente Raalte (incl Heino) Raalte dhr. J. van der Weegh
134 Openbaar Onderwijs Zwolle Zwolle dhr. W. Wolfs
135 Nuborgh College Oostenlicht Elburg dhr. J. ten Berge
136 ROC Aventus, sector Economie Deventer dhr. T. Teunissen
140 Leger des Heils Reclassering + Jeugdzorg (Enschede + Zwolle) Enschede mv. G. Belshof
141 Gemeente Meppel Meppel mv. G. Dol
142 Sociale Verzekerings Bank Deventer dhr. G. Schwering
144 Isala Klinieken Zwolle mw. J. de Jong dhr. R. Pijpe
145 Brandweer Lelystad Lelystad dhr. J. Admiraal
146 St. Natuur & Milieu Federatie Overijssel Zwolle mw. G. van den Berg
147 Centrum Werk & Inkomen Zwolle dhr. A.C. Jansen
148 Scholengemeenschap Pieter Zandt IJsselmuiden dhr. Q.J. Dorst
151 Vitree Kampen mv. J. Wijnholds
152 Van der Capellen Scholengemeenschap Zwolle dhr. E.A. Prins
153 PV PraktijkonderzoeK AGV Lelystad dhr. Th. Huiskamp
157 Travers Zwolle mw. L. Knegt
161 Essent Zwolle dhr. G.A. van Elburg
162 Brandweer ASK Elburg dhr. B. Heijdens
163 FRION Zwolle dhr. F.B. Siemens
164 NV ROVA Zwolle dhr. F. Hofman
166 Zorgverlening Het Baken Elburg dhr. H. van Huffelen
167 IJsselgroep Zwolle / Apeldoorn

mv. D. Bonhof
dhr. T. Damman 

168 St. Sprank Zwolle mw. M. Jongsma
169 Centrale Harculo Zwolle dhr. H.G.J. Prak
170 Schoolver. Iris Kampen mw. W. Post
dhr. G. Morren
171  A.O.C. de Groene Welle Zwolle dhr. J.M. Adema 
173 Bibliotheek Kampen Kampen mw. G. Engelsman
174 Bibliotheek Zwolle Zwolle dhr. A.R. Krishnadath
175 UWV Apeldoorn Zwolle Zwolle mw. J. Tingen
177 Rijksinspectiekantoor Onderwijs Zwolle dhr. B.W. de Vos
182 Omroep Flevoland Lelystad dhr. G.M. Hullegie
184 Lambert Franckens College Elburg dhr. J. Boeije
185 Onderwijsgroep "De Landstede" Zwolle mw. A. Pieters
186 Hogeschool Viaa Zwolle mv. J. Vels
187 PV IJzersterk (IJsselmeerziekenhuis) Lelystad mv M. Meijer
190 Geert Groteschool Zwolle mw. W.J.M. Oude Geerdink
191 Regiopolitie Twente, afd. Hellendoorn Nijverdal dhr. M.A.J.M. Jansen
195 C.B.R. Zwolle Zwolle dhr. J.L. Bijl
196 Rijnbrink groep Nijverdal dhr. A. Oevering
198 Triade (dagcentra geestel.& lich. gehand.) Lelystad mv. H. Dirksen
199 Agnieten College Zwolle dhr. L. Bosman
200 ProReva Zwolle Zwolle dhr. G. Reuvers
201 MEE IJsseloevers Zwolle mw. E.A. Landstra
203 PV Rederij Gemeente Dronten Dronten mv. M. Wuijts
204 Gemeente Hattem Hattem dhr. G. Neijenstein
205 PC Basisschool "De Wijngaard" Zwartsluis dhr. R.M. van Ockenburg
207 Vechtdal College Hardenberg e.o. Hardenberg Dhr M. Timmermans
208 Sanquin Bloedvoorziening Regio NO Zwolle mv. B.A. Stenekes-v.d. Blom
209 Autohobbyclub 't Harde Tonnetkazerne 't Harde dhr. J.A.C. Boot
211 Gemeente Voorst Twello mw. H.Witteveen
213 Akorda Diernstverl. Chr. Onderwijs Zwolle mw. J. Sijtsma
216 Regiopolitie Twente, afd. Noord-West Almelo dhr. H. van Brussel
221 Thuiszorg Centraal Twente Carint Hengelo Ov
223 Huis 'De Horte' Landschap Overijssel  Dalfsen mw. M. Streatemans
225 PV. In m'n Nopjes Emmeloord dhr. H. de Vries
228 RK-basisschool De Wilgenburg Zwolle mw. H. Rolwes
229 Trias Jeugdhulp Zwolle mv. H. Wieberdink
230 Gemeente Hardenberg Hardenberg mw. G. Drenth
231 Gemeente Zwartewaterland Hasselt dhr. J. Schaapman
232 Basisschool "de Ark" Zwolle dhr. A. Kamphuis
233 NedTrain Services Zwolle mw. E. Wolterink
234 Regiopolitie IJsselland, district Vechtdal Hardenberg dhr. J. Smit
235 Willem de Zwijger Kazerne Wezep dhr. B.G.A. Driessen
236 Enkschool Zwolle mv. P. Zijlstra
241 Regiopolitie IJsselland, afd. CROD Zwolle dhr. J. Kikkert
242 Regiopolitie IJsselland Staf Zwolle mw. A.H. Velthuis-Zwart
243 Woningstichting "De Goede Woning" Apeldoorn dhr. J.O.J. Penders
244 Gemeente Nunspeet Nunspeet mv. E.M. Sangers-de Boer
245 Regiopolitie Noord-Oost Gelderland Apeldoorn dhr. M.P. Petrus
247 Basisschool "De Octopus" Zwolle dhr. D. Visch
248 Centrum Indicatiestelling Zorg Zwolle mw. Welmoed Veening
252 Wezo Zwolle dhr. J. Bijsterbosch
253 KPN Entercom Zwolle dhr. G. Siegers
254 Belastingdienst Regio Oost Almelo dhr. J. Stuiver
255 Waterschap Regge en Dinkel Almelo dhr. A.J. Stein
256 Algemene Inspectie Dienst Noord Oost Zwolle dhr. F. Hekman
258 Dimence Deventer,
Zwolle 
mv. L. Beekman
259 Philadelphia Zorg Zwolle e.o Zwolle dhr. T.W. Santema
261 Openbaar Onderwijs Ermelo Ermelo mw. H. Keijser
265 Brandweer Wijhe Wijhe dhr. R.J. Schoenaker
266 Feluagroep Apeldoorn dhr. A. Metselaar
267 Novel (Zorgcentrum Veldheem) locatie Turfmarkt Wezep mw. F.Schneiders-Heideveld
268 Raster Deventer mw. Mensink
269 Gemeente Steenwijkerland Steenwijk dhr. J.K. Maase
271 De Brug School voor spec basisonderwijs Zwolle mw. A. Brinkman
272 CBS de Driemaster Hasselt dhr. R.P.Mulder
273 Gemeente Urk Urk dhr. C. Korf
274 Openbaar Primair Onderwijs Deventer Deventer mv. M. Plante-van Vliet
278 Carinova Thuiszorg Salland Ommen dhr. J.G.A. Habers
280 Inspektie Verkeer & Waterstaat PV Spash Lelystad dhr. J. Rus
281 Woonstichting Vechthorst Dalfsen mv. A. Eijkelkamp
mv. M. Vogelzang
282 VePABez Zwolle dhr. F.A. Terweel
283 Gemeente Staphorst Staphorst mw. A.A.M. van 't Land
284 Conexxion  IJsselmuiden dhr. J. Corporaal
286 St. Kinderopvang Noordoostpolder Emmeloord mw. E. Wijnsma
288 Dokter A. Verschoorschool Nunspeet mw. E. Verwer
289 Stg. Rosengaerde Dalfsen

mw. M. Pronk
mv. A. Bosch

290 Nationaal Lucht en Ruimtevaart lab Marknesse mv. N. Kort
291 Bond Gepensioneerden Vervoer Zwolle dhr. J. Post
293 Stavib Vollenhove Dhr. H.J. Eekman
296 Vereniging van Oud Militairen en Veteranen Zwolle  Zwolle Dhr. G. v.d. Kuyl
900 FBTO Leeuwarden mv. H. Dijkstra
1002 James Walker (revisiebedrijf) Zwolle dhr J. Hoogeveen
1003 Abbott Laboratories Zwolle dhr. R. Doulat
1004 Salland Engineering Zwolle mv. M. Kasper-Damman
1005 Securitas Services Zwolle dhr. A. Beute
1006 Dolfinarium Harderwijk dhr. B. Burgemeester
1007 PV De Oase" Zalk dhr. G.H. Knikker
1009 Rengers Zwolle B.V. Zwolle dhr. V. Stiphout
1010 PV Memo (Zilverenkruis Achmea) Zwolle dhr. B. Wesselink
1011 Zalsman Zwolle Zwolle mv. J. Bouwmeester
1012 Riezebos Constructie  Genemuiden  dhr. G. van Dijk 
1013 PV  Albert Heijn DCO Zwolle dhr. M. Selles
1014 B.M.D. Advies Deventer dhr. M. Bloemendaal
1015 Yarden Zwolle Zwolle dhr. J.W. Seuters
1016 Scania Zwolle dhr. J. Goos
1017  van Dijk Educatie Kampen  mv. P. Reitsma 
1018 Abbott Logistics Zwolle mv. S. Ward
1019 Geesink Norba Groep  Emmeloord  dhr. J.G. Jousma