Aanmelden

Door uw persoonlijke gegevens onderaan deze pagina in te vullen, wordt u lid van de meest interessante vereniging van Oost- en Midden-Nederland.

Mocht het niet lukken stuur dan even een mailtje naar admin@odij.nl  

Afdelingen
Is uw bedrijf of werkgever als afdeling aangesloten bij ODIJ? Noteert u dan het afdelingsnummer. 

Twijfelt u of uw bedrijf of werkgever bekend is bij ODIJ? Vul dan wel de naam van uw bedrijf of werkgever in. 

Betaling
Er zijn twee manieren om de kosten voor uw lidmaatschap te voldoen:

  • U betaalt via automatisch incasso. In dit geval ontvangt u uw lidmaatschapskaarten na ± 5 weken.
  • U betaalt veilig via internet via IDEAL. Bij deze betalingswijze ontvangt u uw lidmaatschapskaarten binnen 2 weken.  

U machtigt 'Over de IJssel' te Zwolle tot wederopzegging de contributie van het lidmaatschap jaarlijks van uw bank- of girorekening af te schrijven.

1

Persoonlijke Gegevens

  1. Toevoeging
Volgende
2

Betaling

3

Aanmelding voltooien