Tarieven

Kosten van het lidmaatschap

Eenmalig inschrijfgeld  €  3,-
Jaarlijkse contributie €  7,-

Wordt u in september lid, dan is de contributie voor de rest van het jaar €  2,50.

Bijvoorbeeld:
U wordt lid per september. U betaalt voor dat jaar € 3,- eenmalig inschrijfgeld en €  2,50 contributie. U betaalt dan ook direct de contributie voor het daaropvolgende jaar € 7.- . Totaal € 12,50
De daaropvolgende jaren betaalt u € 7,- per jaar.