Advertentievoorwaarden

Algemeen
Alle contacten met betrekking tot adverteren en uw advertentie verlopen uitsluitend via ODIJ, via [email protected]  Rechtstreeks contact met Bredewold geeft meerkosten en worden rechtstreeks aan u als adverteerder doorberekend.

Aanleveren
Ruim voor de verschijningsdatum van het magazine ontvangt u schriftelijk bericht over de aanleverdatum van de advertentie. Levert u niet op tijd uw advertentie aan, dan herplaatst ODIJ de voorgaande advertentie of kiest ODIJ voor een andere invulling van de vrijgekomen ruimte. De kosten van beide opties zijn voor u als adverteerder.

Bestandsformaten en kleuren

Uw advertentie dient aangeleverd te worden als pdf-bestand (hoge resolutie) met snijtekens en 3mm afloop.
Plaatsingsformaat advertentie:
1 pagina aflopend 205 x 280 mm (bxh) met snijtekens + 3mm afloop rondom
½ pagina liggend 175 x 122,5 mm (bxh)
¼ pagina staand  85 x 122.5 mm (bxh)

De opmaak van uw advertentie is in CMYK met kleurprofiel ISO Coated V2.
Vermeld u bij het aanleveren van uw advertentie altijd: Advertentie Over de IJssel - Magazine   
Bij aanlevering per post dit op de enveloppe vermelden.      

Aanlevering
Aanleveren van uw advertentie aanleveren kan op één van onderstaande manieren.
● per post:
Bredewold B.V. creatie, web en print
t.a.v. Anja Striker
Rondweg 76 
8091 XK  Wezep

● per email: [email protected] (bestanden tot 8 Mb)

   via We Transfer (bestanden groter dan 8 Mb) 

Vermeld bij het aanleveren van uw advertentie altijd: 'Advertentie Over de IJssel Magazine'

Bij aanlevering per post dit op de enveloppe vermelden.